ลานใต้อาคาร 14 (ชูชาติ กำภู)

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ 14

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้สถานที่ประชุม ลานใต้อาคาร 14 (ชูชาติ กำภู) ***

โรงอาหารอาคารนานาชาติ (IUP)

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร 17 (IUP)

วันที่ใช้ห้อง วาระการประชุม สถานะ แผนกที่ขอใช้
*** ไม่พบรายการจองใช้สถานที่ประชุม โรงอาหารอาคารนานาชาติ (IUP) ***