ปฏิทินการใช้สถานที่

ธันวาคม 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
มีรายการจอง
 
2
3 4 5
วันพ่อ
6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8 9
10
วันรัฐธรรมนูญ
11 12 13
มีรายการจอง
 
14
มีรายการจอง
 
15 16
17 18 19 20
มีรายการจอง
 
21 22 23
24 25
มีรายการจอง
 
26
มีรายการจอง
 
27 28 29 30
31
วันสิ้นปี
           

รายการจองใช้สถานที่ประจำเดือน

โรงอาหารอาคารนานาชาติ (IUP)

อนุมัติ01/12/2566 เวลา 08:44:43
วันที่ใช้ห้อง 25 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล   ภาควิชา งานบริการการศึกษา
รายละเอียดการจอง/ชื่อวิชา บริษัท ACADEMIC EXCHANGE CORPORATION COMPANY LIMITED
รายละเอียด

ลานใต้อาคาร 14 (ชูชาติ กำภู)

อนุมัติ07/12/2566 เวลา 16:09:55
วันที่ใช้ห้อง 20 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   20 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.โบรณี จุลประภาศรยุทธ   ภาควิชา งานบริการการศึกษา
รายละเอียดการจอง/ชื่อวิชา บริษัท บีวายดี ออโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ออกบูธรับสมัครงาน
รายละเอียด

โรงอาหารอาคารนานาชาติ (IUP)

อนุมัติ10/11/2566 เวลา 14:40:53
วันที่ใช้ห้อง 13 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   14 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล   ภาควิชา งานบริการการศึกษา
รายละเอียดการจอง/ชื่อวิชา ศูนย์แนะแนวโครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติ (IEE, Thailand)
รายละเอียด

ลานใต้อาคาร 14 (ชูชาติ กำภู)

อนุมัติ28/06/2566 เวลา 15:52:01
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ น.ส.โบรณี จุลประภาศรยุทธ   ภาควิชา งานบริการการศึกษา
รายละเอียดการจอง/ชื่อวิชา บริการนวดผ่อนคลาย
รายละเอียด

โรงอาหารอาคารนานาชาติ (IUP)

อนุมัติ24/11/2566 เวลา 11:48:16
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล   ภาควิชา งานบริการการศึกษา
รายละเอียดการจอง/ชื่อวิชา บจก. โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป (OEG)
รายละเอียด

โรงอาหารอาคารนานาชาติ (IUP)

อนุมัติ24/11/2566 เวลา 11:48:30
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจินตนา พิมพ์ทอง   ภาควิชา งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
รายละเอียดการจอง/ชื่อวิชา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด
รายละเอียด

โรงอาหารอาคารนานาชาติ (IUP)

อนุมัติ23/11/2566 เวลา 14:56:47
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 17:30
ผู้ขอใช้ นางสาวจินตนา พิมพ์ทอง   ภาควิชา งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
รายละเอียดการจอง/ชื่อวิชา บริษัทไทย ฟินเทค จำกัด
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ