รายละเอียดสถานที่

ลานใต้อาคาร 14 (ชูชาติ กำภู)

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ 14

แสดง

โรงอาหารอาคารนานาชาติ (IUP)

จำนวนที่นั่ง 100 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ อาคาร 17 (IUP)

แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 2 รายการ