ปฏิทินการใช้สถานที่

กันยายน 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7
มีรายการจอง
 
8 9
10 11
มีรายการจอง
 
12
มีรายการจอง
 
13 14 15 16
17 18 19 20 21
มีรายการจอง
 
22 23
24 25
มีรายการจอง
 
26
มีรายการจอง
 
27
มีรายการจอง
 
28
มีรายการจอง
 
29 30

รายการจองใช้สถานที่ประจำเดือน

ลานใต้อาคาร 14 (ชูชาติ กำภู)

อนุมัติ12/09/2566 เวลา 14:34:48
วันที่ใช้ห้อง 28 ก.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ น.ส.แพรพลอย โชติกมาศ   ภาควิชา งานบริการการศึกษา
รายละเอียดการจอง/ชื่อวิชา โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2
รายละเอียด

โรงอาหารอาคารนานาชาติ (IUP)

อนุมัติ14/09/2566 เวลา 10:04:22
วันที่ใช้ห้อง 28 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   28 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล   ภาควิชา งานบริการการศึกษา
รายละเอียดการจอง/ชื่อวิชา บจก. โอเวอร์ซีส์ เอ็ด กรุ๊ป (โออีจี)
รายละเอียด

โรงอาหารอาคารนานาชาติ (IUP)

อนุมัติ12/09/2566 เวลา 14:36:09
วันที่ใช้ห้อง 27 ก.ย. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   27 ก.ย. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนบชุลี พิพัธนัมพร   ภาควิชา งานบริการการศึกษา
รายละเอียดการจอง/ชื่อวิชา โครงการ Tri Petch Group Awakens Your Challenge 2023
รายละเอียด

ลานใต้อาคาร 14 (ชูชาติ กำภู)

อนุมัติ19/09/2566 เวลา 16:20:51
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล   ภาควิชา งานบริการการศึกษา
รายละเอียดการจอง/ชื่อวิชา บริษัท แฮปปี้ อินเตอร์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
รายละเอียด

โรงอาหารอาคารนานาชาติ (IUP)

อนุมัติ04/09/2566 เวลา 10:54:54
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   26 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล   ภาควิชา งานบริการการศึกษา
รายละเอียดการจอง/ชื่อวิชา บริษัท ACADEMIC EXCHANGE CORPORATION COMPANY LIMITED
รายละเอียด

ลานใต้อาคาร 14 (ชูชาติ กำภู)

อนุมัติ28/06/2566 เวลา 15:50:56
วันที่ใช้ห้อง 21 ก.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   21 ก.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ น.ส.โบรณี จุลประภาศรยุทธ   ภาควิชา งานบริการการศึกษา
รายละเอียดการจอง/ชื่อวิชา บริการนวดผ่อนคลาย
รายละเอียด

โรงอาหารอาคารนานาชาติ (IUP)

อนุมัติ14/07/2566 เวลา 14:11:49
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ทัตหทัย เศรษฐพิศาล   ภาควิชา งานบริการการศึกษา
รายละเอียดการจอง/ชื่อวิชา บริษัท ดิสคัฟเวอร์ ไฮเออร์ จำกัด
รายละเอียด

ลานใต้อาคาร 14 (ชูชาติ กำภู)

อนุมัติ28/06/2566 เวลา 15:50:45
วันที่ใช้ห้อง 07 ก.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 ก.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ น.ส.โบรณี จุลประภาศรยุทธ   ภาควิชา งานบริการการศึกษา
รายละเอียดการจอง/ชื่อวิชา บริการนวดผ่อนคลาย
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 8 รายการ